Afspraak maken
Terug naar blog overzicht

Pensioenwijzigingen

 19 mrt 2018      Jeremy Otter
 

Pensioenen zijn een belangrijk onderdeel bij een scheiding. De afspraken die hierover worden gemaakt, dienen binnen 2 jaar te worden doorgegeven aan het pensioenfonds. Enkel dan zorgt het pensioenfonds ervoor dat de afspraken worden uitgevoerd. Wordt dit niet binnen 2 jaar doorgegeven, dan is het pensioenfonds niet meer verplicht de afspraken uit te voeren en moeten ex-partners dit onderling zelf regelen. Dit leidt in de praktijk nogal eens tot problemen. Om die reden wil Minister Koolmees van Sociale Zaken met de pensioensector in gesprek om te bekijken of dit automatisch geregeld kan worden tussen ex-partners. 

Het pensioenfonds gaat dan, na een melding van de Basisregistratie Personen, de helft van het tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde pensioen overschrijven naar de ex-partner. Alleen als de beide ex-partners aangeven dat ze het anders willen regelen, gebeurt dit niet.

Zeggenschap

De verdeling van de pensioenrechten gebeurt wettelijk nu op pensioengerechtigde leeftijd. De ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd gaat over de keuzes, zolang de pensioengerechtigde leeftijd nog niet is bereikt. Dat wordt “pensioenverevening” genoemd. In het voorstel van Minister Koolmees zullen de pensioenrechten en de bijbehorende zeggenschap direct na de scheiding verdeeld worden. Dan ben je niet meer afhankelijk van de pensioendatum van je ex-partner, maar kun je zelf bepalen wanneer de uitbetaling moet beginnen. Dat heet “conversie”. 

De nieuwe regels gaan niet gelden voor samenwonenden, omdat die er juist bewust voor kiezen financieel zelfstandig te blijven, zegt Koolmees. Ook krijgen pensioenfondsen niet automatisch een melding als zij uit elkaar gaan.

Aanpassing Pensioenwet

Om het nieuwe systeem te kunnen invoeren, dienen de systemen van de pensioenfondsen aangepast te worden. Daarnaast moet ook de Pensioenwet worden aangepast. Minister Koolmees verwacht halverwege 2019 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te kunnen sturen. Tot die tijd blijft het huidige systeem gehandhaafd. 

Keuzes

In het huidige systeem kunnen ex-partners afwijken van de wettelijke voorschriften, indien ze het daarover eens zijn. Dat zal in het nieuwe systeem niet anders zijn. Indien ex-partners het niet eens worden, dan zal echter datgene gelden dat wettelijk is voorgeschreven.
In de praktijk zien we regelmatig gebeuren dat mensen in onderling overleg afwijkende afspraken maken. Zolang het maar duidelijk is wat de mogelijkheden zijn, wat de gevolgen zijn, en de balans bewaakt wordt, is dit ook prima mogelijk.

Neem contact op

Je kan contact met ons opnemen voor een gratis kennismakingsgesprek of als je vragen hebt over je situatie. Wij zullen je dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één werkdag, terugbellen.