Afspraak maken
Terug naar blog overzicht

Wetsvoorstel wijziging partneralimentatie

 03 sep 2018      Jeremy otter
 

Op 27 juni van dit jaar is in de Tweede Kamer het wetsvoorstel behandeld voor de wijziging van de partneralimentatie. VVD, D66 en PvdA pleiten voor een stelsel dat beter aansluit bij deze tijd. De partijen vinden dat als je uit elkaar gaat, je allebei weer zo snel mogelijk op eigen benen moet kunnen staan. Alleen als het echt nodig is, zou een langere duur van onderhoud van de ex-partner gelden.

In het kort samengevat:

  • De termijn zal worden verkort naar maximaal 5 jaar
  • Termijn van betaling eindigt na het verstrijken van een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar (bijvoorbeeld: bij een huwelijk van 8 jaar, geldt een duur van 4 jaar).

Uiteraard zijn er ook uitzonderingen:

  • Als er sprake is van zorg voor jonge kinderen, dan kan de duur van partneralimentatie langer zijn dan 5 jaar, maar eindigt op de datum dat het jongste kind 12 jaar is.
  • Indien de duur van het huwelijk langer dan vijftien jaren is en de alimentatiegerechtigde tien jaar jonger is dan de AOW-leeftijd, kan de partneralimentatie maximaal tien jaar duren.
  • De alimentatie komt te vervallen op het moment dat de alimentatiegerechtigde de AOW leeftijd bereikt.
  • Als de regels van uitzondering overlappen, dan zal de langste duur gelden.

Voor wie geldt dit?

De nieuwe regelgeving zal alleen gaan gelden voor nieuwe gevallen, alle reeds lopende afspraken tussen ex-partners over partneralimentatie blijven ongewijzigd. Overigens zien we in de praktijk dat partners onderling regelmatig afwijken van de huidige regels en afspraken maken waarvan zij vinden dat beter bij hun situatie past. 

Wanneer gaat dit in?

De nieuwe regels zijn ten tijde van deze blog nog niet ingegaan. Het is lastig in te schatten wanneer dat wel het geval zal zijn. Gelet op de lange aanlooptijd van enkele jaren, zal het zeker nog wel een jaar duren voordat het door beide Kamers zal zijn behandeld. 

Wat verandert er nu dan? Totdat het een definitief besluit is, veranderd er helemaal niets. Als je nu gescheiden ben of binnenkort gaat scheiden, dan veranderd er nu helemaal niets voor je. De huidige regelgeving blijft voorlopig gewoon gelden.

Neem contact op

Je kan contact met ons opnemen voor een gratis kennismakingsgesprek of als je vragen hebt over je situatie. Wij zullen je dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één werkdag, terugbellen.