Contact Afspraak maken

Ik ben Diane Sharon Vivo, Kindbehartiger.
Kindbehartiger, zij die luisteren, horen en zien wat er echt bedoeld wordt.
De Kindbehartiger is opgenomen in de wegwijzer kind en scheiding van het Nederlands Jeugdinstituut.

Als Kindbehartiger ben ik, als een vertrouwenspersoon en een professional, voor uw kind(eren) om:

 • Naar het kind luisteren.
 • Zijn/ haar vragen te beantwoorden over de scheiding, het proces wat er af speelt zodat het kind beter snapt wat er tijdens de scheiding gebeurt.
 • Alle emoties die er kunnen langskomen te bespreken en uitleg hierover te geven.
 • Te kijken naar alle innerlijke krachten van het kind maar ook kijken of hij/ zij niet overbelast raakt.
 • Uw kind te helpen om ook zijn/ haar mening te geven over de scheiding en ik leg het kind uit waarom iets in zijn/ haar belang wordt gezien.
 • Ervoor te zorgen dat uw kind meer rust voelt. Hij/ zij minder hoeft te piekeren, zich gehoord en begrepen voelt.
  Ook krijgt het kind meer vertrouwen in de toekomst – ook al zijn/ haar ouders uit elkaar.

Door het Kindbehartiger- advies krijgt u meer inzicht in de beleveniswereld van uw kind en via tools leren jullie, als ouders, hoe je op een prettige manier met elkaar en je kind communiceert.
Daarnaast leren jullie hoe je op een effectieve manier om te gaan met je emoties in het bijzijn van de kinderen, zodat de kinderen er niet mee belast worden.
Tot slot geef ik tools over praktische zaken, de verdeling van de dagelijkse zorg en de opvoeding van de kinderen na een scheiding, zodat u samen als ouders op een rustige manier tot besluiten kunnen komen wat het beste is voor jullie kinderen met de verkregen kennis van wat er in het hart en hoofd van jullie kind(eren) kan afspelen. 

Mijn werkwijze in samenwerking met Zorgzaam Scheiden verloopt anders dan het hierboven beschrevene.
Het traject bestaat uit een kort kennismaking- overleg met ouders en de scheidingsbemiddelaar, gevolgd door 3 kindgesprekken, waarna ik aan uw scheidingsbemiddelaar zal terugkoppelen wat de kinderen voelen, denken en wat hun wensen zijn.
De 3 sessies kunnen doormiddel van gesprekken, spel en creatieve wekvormen verlopen, voor ieder kind maatwerk op ontwikkeling- en leeftijd adequate manier.
De scheidingsbemiddelaar zal vervolgens met u bespreken wat er uit de gesprekken met de Kindbehartiger is gekomen.
Mocht er bij u na de 3 kindgesprekken nog behoefte zijn aan begeleiding en ondersteuning van mij als Kindbehartiger dan kan dit uiteraard.

In welke situaties kunt u van de diensten van mij, als Kindbehartiger, gebruik maken?

 1. Ouders die gaan scheiden maar goed met elkaar omgaan (de Kindbehartiger maakt een analyse van de beleving en behoeften van het kind en brengt advies uit aan ouders. Zo kunnen afspraken op maat worden gemaakt waarbij rekening wordt gehouden met het kind en afspraken meegroeien met diens ontwikkeling).
 2. Ouders treffen elkaar in de rechtbank (de Kindbehartiger maakt een analyse van de beleving en behoeften van het kind en brengt een adviesrapport uit aan ouders, dat de rechter kan meewegen. Dit zodat de stem van kinderen een plek krijgt en hun positie geborgd kan worden. Ook zorgt de Kindbehartiger ervoor dat het kind uitleg en informatie krijgt over wat er binnen de rechtbank gebeurt en kan de Kindbehartiger meekijken hoe naderhand in de praktijk invulling wordt gegeven aan afspraken die het kind aangaan).
 3. De scheiding is juridisch voltrokken. Er is een omgang/zorgregeling en er liggen afspraken, maar deze lijken niet goed aan te sluiten op de behoeften van het kind (de Kindbehartiger maakt een analyse van de beleving en behoeften van het kind en brengt advies uit aan ouders hoe de afspraken meer gericht op het kind kunnen worden. Er wordt ook gekeken naar taken die ouders samen of individueel te doen hebben. De Kindbehartiger kan betrokken blijven om zo te monitoren hoe het kind gedijt bij de gemaakte afspraken).
 4. De scheiding verloopt complex. Jeugdbescherming of de Raad voor de Kinderbescherming zijn erbij betrokken. De positie van het kind raakt ondergesneeuwd doordat de focus vooral op ouders wordt gelegd. (de Kindbehartiger kent dit complexe speelveld en kan hierbinnen onafhankelijk advies uitbrengen over de positie van het kind en wat het kind nodig heeft. Wel moet steeds per casus bekeken worden of de Kindbehartiger al dan niet een rol kan spelen of dat een andere professional of instantie meer op zijn plaats zal zijn).

Mijn werkgebieden zijn:
Den Haag/ Zoetermeer/ Leidschendam/ Voorburg/ Rijswijk

Tel:   085 130 18 11
Email:   contact@zorgzaamkids.nl
Diane Sharon Vivo

Neem contact op

Je kan contact met ons opnemen voor een gratis kennismakingsgesprek of als je vragen hebt over je situatie. Wij zullen je dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één werkdag, terugbellen. Velden met een ⁎ zijn verplicht.
Wij wijzen je op onze privacyverklaring.